Kompleks budynków

Budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek rekreacyjny i garażowy.

status: pozwolenie na budowę

projekt: Sieradz 2021/2022

Kategoria

Projekty mieszkaniowe